کلاسا...

چطور میگذره ؟ TT XD

خب فک کنم اوکی شد پس دوباره میپرسم

 کلاسا خوش گذشت ؟ XD

برای ما که از همون اول درس دادن لعنتیا TT

  • Tree tanbal 🦥🥥

رویای بزرگتون؟

آقا آقا من خیلی وقته هی دارم به این فکر میکنم که بزرگ ترین رویام چیه ولی هرچی فسفر سوزوندم به هیج نتیجه ای نرسیدم 

شماها میدونید بزرگ ترین رویاتون چیه ؟

چجوری فهمیدید که چیه ؟

یه رویای بزرگ نداشتن خیلی حس گندیه میخوام برای خودمو پیدا کنم T-T

  • Tree tanbal 🦥🥥

اهنگ

الان دارین چ اهنگی گوش میدین؟ 

اگر الان گوش نمیدین اخرین اهنگی ک گوش دادین چیه

  • Tree tanbal 🦥🥥

جواب بدید فیض ببریم XD

  • Tree tanbal 🦥🥥

my dreamy tree house

a sloth in the bed

So don’t hide yourself

will you show me yourself

Be comfortable with the way you are

That's right, it's okay to be okay

that's okay / d.o
Designed By Erfan Powered by Bayan