+-+ در وصف استوری هایی که نباید گذاشت

هی دوستان.... یه کویین بچ اینجاست.. یه به هر حال چون وبم رو بستم اینجام .. و وب من و ترنم نداره که اصلا .... ماجرا از جایی شروع شد که توی وات یه استوری از یه شعر گذاشتم که اتفاقا عاشقانه بود و حدس بزنید چی ؟ همون روز مشاور مدرسه مون رو سیو کردم و چون توقع نداشتم سیو داشته منو اصلا چک نکردم...و در کل هاید نبود.....و حدس بزنید دیگه چی ؟ استوری ای که همه رو هاید کرده بودم که مسخره بازی درنیارن رو مشاور مدرسه دید.... و اره .. زنگ زد بهم و حرفای مثبت زد بعدم گفت به خودم سخت نگیرم و خیلی دوسم داره... منم این طوری رفتم پیش مامانم که مامان ... چیزی گفتی به خانم ؟ .... و در واقع وقتی فهمیدم چه بلایی سرم اومده که سین استوریمو دیدم... خب یه نفر استوریمو دیده چه طبیعی و بوم... مشاور مدرسه اس... و بوم تر من همه رو هاید کرده بوده ام.... و بوم تر تر پس بگو چرا زنگ زد حرفای قشنگ قشنگ ردیف کرد برام.................

+ الان فکر میکنه طرف ولم کرده رفته.... به خدا کتاب بود زن ..‌ تو چرا جدی میگیری....

++ روزگار سم بدی شده..........

+ عکس پست برای اینه که قبل خواب یکم چیزای قشنگ ببینید..

  • Parsoon :]

جوری که شماها ستاره وب ترنم رو روشن میکیند :))))))

 

وای عکس پست :)))))))

:))))) نگم برات.‌...

این نگاه زیبا رو دریابید... ممنون 

دیگه روزگار از سم گذشته اسید شده

منشا همه ی این اسیدا ی بی همه چیزم ماییممممممم

اوه شت XDDDD

ولی چه مشاوری دارید ها:""""

+-+ نمتونم بهش فکر کنم و پاره نشم...............
بنده خدا خیلی خشن میزد از دور ... زنگ زدم وقتمو تا سه سال اینده کنسل کردم... جوری فروریختم که اصلا نمیتونم این فرو ریختن رپ..

هیونلیکس میخوام الان کی جوابگوی دل منه؟ ها؟ کی؟کیییییی؟ پسپیمنبینبتنب

این زندگی دیگه به درد نمیخوره

یکیو پیدا کنید براش فلیکس بشم هیونجینم بشه

وگرنه میرم خودمو از بالا پشت بوم پرت نمیکنم پایین

میرم دنبال طوطی بزریلی گم شده همسایه میگردم 

چرا دارم چرت و پرت میگم؟

 

مشاور مدرسه ما چرا تا نری سراغش کاری باهات نداره مگه اینکه نمره هات خیلی ریده باشه؟:"

در حد عکس میتونم در خدمت باشم ... میخوای بدم خواهر..
انقد حق نگو سانبین... ایم حق گفتنت رو نمیتونم... اصلا من خودمم نمیتونم.. کلا نمیتونم... بیا منم دارم باهات همراهی میکنم... من از این نگاها میخوام.. خدایا به ما نیز نظر کن...اصلا گاد کوجپخپهتعااغللاموکنک :»

والا این لیدی هم همین بودولی خیلی مهربونه گویا... ازم خواست چهارشنبه پاسم برم مدرسه حال و هوای ادم عوض میشه چون...

:")))))

چرا برای اولین بار حس میکنم خیلی سینگلم؟:|XD

مشخصه بد رد دادم؟

فلیکس میخوام اصنن بیا بریم بدزدیمش:"))))

اونیییییی:")))))

 

وای خدا احساس میکنم الان فکر میکنه شکست عشقی خوردی یه گوشه افتادی زار میزنیXDDDD

 

خوبی؟"-"

......من همیشه احساسش کردم چون بالاخره یکی بود مشاوره رابطه بخواد... XD باتتتت سینگلی وپادشاهیو از این حرفا...
مشخصه کاملا... منم خل شدم... کپم میاد ولی کپم نمیاد میدونی ؟
بلیط گرفتم برای امشب ... جمع کن بریم.. فوقش با کل اسکیز برمیگردیم...
نهککجمحپخدنکحوحپخدهتغلفببقیثضطصطصسثلذموجپخذعلفییمذ من اونی رو نمیتونمممممممممممممممم جوجوحپندنتپننممکپممح در وصف اونی یه روز پست میذارم عر میزنم.........جپجنخپهتعا یکی سطل بده اکلیلامو جمع کنم بفروشیم خیاطا برای لباساشون...

این دقیقا همون چیزیه که من هم احساس میکنم اون فکر کرده... منی که دیشب رفته بودیم سریالامو میدیدم به در میخندیدم...

اره خواهر... +-+ عالیم تو چطوری ؟

XDDDDD

مشکل اینه من به اون دله لامصبم یکم خیلی اجازه دادم الانم نمیتونم جلوش رو بگیرمD":

ولی همچنان بنظرم سینگل بودن راحت تره._.

منم خوابم میاد ولی نمیاد"'))))

هورااا برییییییم*----* میشه من جفت جونگین و فلیکس بشینم برگشتنی؟*-*

اونییییییییی*-*

وای خیاطا برا لباساشونXDDDD

 

:")XD

 

منم خوبم مرسی "-"\

لباس بخرم برای مراسم یا زوده سانبین ؟ انچه صحیح است که دل میگوید * جوسازی و ادای اینایی که خیلی حالیشونه دراوردن
اصلا یه کفتر همیشه تنهاس.. 
کجاشو دیدی... من سردمم هست... +-+ هه XDD
اره حتما با مهماندار هماهنگ میکنم برای بخش vip همه چیز رو اوکی کنه..
کوجپحپخدخدهاالللتذکمجوحنختهذالتنکوکمحدعلف :)))))) ترنم بسوز بسوززززز
درامدش خوبه خواهر سانبین.. میدونی... یه مدته تو کار فروش اکلیلم.. خواستی بگو بهت تخفیف میدم XDD
خدا رو شکر که‌ خوبی .. خوب بمونی به قول ایمیی :)

درسته که سینگل باشو پادشاهی کن

اما من به یکی احتیاج دارم تا مثل طوری که هیونجین به فلیکس نگاه میکنه، نگام کنه:)

از میزان حق بودن حرفت دنبال پارتنر میگردم الان....

متاسفم ولی مراسم در کار نیس چون پارتنری در کار نیس XD

 دل غلط کرد*-*

کفتر؟ ㅋㅋㅋㅋ

 منم سردمه._.

هوراااا پارتی بگیرییییم امریکانو چوا چوا~

اونی*-* اونی*-* اونی*-* اونیییییییی*-*

عععهه خوبه بیام یکم بگیرم بریزم رو وبم برق بزنه "-"\

رو سر خودمم بریزم"-"\

D:

+-+ هعی.... روزگار بدی شده... من مراسم میخواستم...
یاد اون اهنگ سمه افتادم.....واعی جر XD
اره خب در حق کفترا داشت ظلم میشد گفتم یادی کنیم ازشون..
ولی مامانم میگه خونه گرمه......
XDDDDDDDDDDDDDD واعیییییییییی هیونجینننن صحصنحسنصکصن 
من اونی امممممم سحوضکشپشهسدسکشپسکنشحسنمشحشنشجششجش حصمشضمصمصکمسکصنکصدطسحپسسحپقهصخصمحشنسمشنشحشوحسپیخپیستسشاشپسمشمشکسنصهتسذستسددسمشمصکضوکصوصکصوصکضوصپصنضذدسپسمسمضممضممنص این وسط اشاره کنم که ... اکلیلا رو برات پست میکنم قشنگ استفاده کن بای سکشمگشنشعصاصمصمسحتسکسنشکشنشمشنششمنشنشنشنصنصمسدشپدطپطدسمطنمیسجشمسکسنشمشمشمسکسگطپهستسکشپشمدش.....

همچنین یکیو میخوام که طوری که مینهو مراقب جیسونگه،مراقبم باشه:)

باااااات... ایتس آل ا فاکینگ دمن دریم:″

روزگار بدی شده روبی جان...چرا ما نهههه XD هعی هعی...
این از اون جمله ها لود کخ شبیه چک عمل میکرد....XDDD

خیلی روزگار بدی شده خیلی...

XDDD 

مگر اینکه توی خوابامون ببینیم:″ که اونم سر جاهای خوب خوبش خواهرم میاد بیدارم میکنه:″

غمت نباشه خواهر بیا سبزی پاک کنیم.. XDD
واعی جر..... من کلا خوابام شامل جنایات و چیزای عجیب غریب و قاتل های زنجیره ای و کلا چیزای وحشیانه است.. XD

اومدم XD *میشیند کنار پرسون و سبزی پاک میکند*

چندوقت پیش خواب دیدم دارم جی وای پی رو به افتضاح ترین و سادیسمی ترین و خشن ترین حالت ممکن میکشم @-@ ولی حیف که خواب بود!

اوردن یه تن سبزی جهت پاک کردن بیشتر *
جرررررر ... چه خواب دل خوش کنی... :))))) ولی من تو عالم خوابم خیلی ادم مهمی ام انگار همه دنبالمن بکشنم XDDDD

*شروع کردن به پاک کردن* 

دقیقاا:)))) ناراحتم از اینکه یه خواب بود:″ 

من اصن تو خوابای خودم نیستمXDDD :/

بقیه میشینن غیبت میکنن وقتی سبزی پاک میکنن بعد ما درمورد خوابامون حرف میزنیمXD

میگم که روزگار بدی شده..
XDDDDتو خوابات نیستیییی برگامممم....
با اینکه خیلی حق بود اماااا خب ما خاصیم روبی... قربون خودمون برم اصن... 

دوشنبه ۱۵ آذر ۰۰ , ۱۴:۴۳ -- 𝚂𝚎𝚕𝚎𝚗𝚎

ودففففف بچچچچچچچچ توام وبتو بستیییییییی؟

اینجا چخبرهههههههه همه یا میرن یا وبشونو میبندننننننن

نمیتانستم درس بخونم به خدا.. مث سگ عقبم و عقب بودم..XD میام به قران ..

سینگلی وپادشاهیو از این حرفا...

به خدا خیلی دارین اشتباه میکنین TT پادشاهی ینی یکی بیاد نازتو بکشه، کیوت بازی در بیاری براش، کلا مال تو باشه و کلا مال اون باشی، قلبشو داشته باشی، اذیتش کنی (یک عدد سادیسمی D: ..)، و همیشه بدونی داریش~

یکی از دوستام بهم میگه خیلی گاوی، سینگل باش من احساس کمبود نکنم XDD

 

+ #سانبین

متاسفم ولی مراسم در کار نیس چون پارتنری در کار نیس

قلبم گرفت به مولا.. TT

ناز کردنت*

نترس، نهایتا یه دبه ترشی میگیریم، پیوندتو با اون جشن میگیریم D:

نه بابا..به شخصه دلم واسه اون بدبختی که قراره پارتنر من باشه میسوزه.. من جدا توی رابطه بخوام باشم نمیتونم از خودم مثل ادم احساسات نشون بدم به عبارتی واقعا ماستم :) ولی اگه شماها بلدین خب چیز بدی ام نیست .. دوست داشتن و دوست داشته شدن که جرم نیست و همه هم لیاقتش رو دارن ... شما دو تا جوجه های من هم بمونید با هم بای..

+ این یکی ام باید بگم سانبینننن

We are special of course!!

 

دیدی بنگتن اینستا زدن:″)؟ من هنوز دارم به آی دی کوک میخندمXDD

# سخنی گهربار از روبی حق گو

واعی جر اره...منم کراش زدم رو ایدی هوپییییییی... نمیتونه انقد کیوت باشه..

برو بابا خیلیم خوشبخت میشه =-=

D: ♡

XD به جان خودم خیلی ماستم .. اصن نمدونی ..
بوس .. گوشیم این قلبه رو نداره فک کن فرستادمش XD

خودت این لقبو گذاشتی روم:″ روبی حق گو:″))))

 

مژنسحژنژخژنژخ فقط پست نامجون:″)))))

خیلی هم مناسبت واقع شده حکجوحپندتذارب :"))))))))

واعی اون خیلی خوب بود ... یونگی رو رو پیشیه تگ کرده بود و من مث سگ داشتم عر میزدم اونجا..

خیلیم خوبی عه =-=

ببین.. یکی از دوستام هست اسمش نگینه، خیلی دافه TT

بایسکشواله.. خیلیم خل و مهربونه *-*

برم مخشو بزنم برات D: ؟

هرچند به نظرم بیشتر به این میاد که بیبی کیوتِ سلین باشه*

 

کپی میکردی قلبه رو.. XDD

معلومه که نه XDDD .......... ودفففف من در حال حاضر و دست کم تا بعد کنکورم نمیخوام با کسی باشم... 
سلین... :) ولی هیونلین چی..........؟

داش ناموسا اون لحظه به ذهنم نرسید XD

انقد عشوه خرکی نیا عه =-= میخوای بمونی بترشی =-= ؟

برو باهاش دیگه عه TT

خیلی دختر خوبیه، اصلا هنرمند..

اره دیگه.. سر هیونلین تا الان دست نگه داشتم..

سلین لعنتی مگه پسند میکنه XD TT

باور کن تهش سلین میره با هیون شی.. زیادی شبیهن TT ولی خب از یه طرفم بیشتر شبیه بست فرندان..

اونیییی اگه نری با یکی با سلین شیپت میکنما •-•

 

... XDD

.... چه اصراریه اصلا عزیز دلم........ترشیدن خیلی خوشه اصلا...
+-+ همینجوریشم یه بنده خدایی فازش نامشخصه این وسط یکی دیگه رم اضافه کنممم...
سلین...... سلین کجاست این سمو ببینه...

هیچم خوب نیست..

اصن اره خوبه، رامش و سانبینو میذارم بترشن.. تو باید مزدوج شی =-=

حس نوجوانی به این بیشعور بازیاشه دیگه XD

یه بنده خدایی فازش نامشخصه؟ کسی بهت چیز داده؟

واهایییییییی خادااااااااا اونیم عروس شددددددد TT

اسم بچه.. اسم بچه.. اسم بچه..

سلین ببینه منو میکشه.. به روی خودت نیار.. بیا تظاهر کنیم اصلا من چیزی از سلین نگفتم -.- ...

من همون بچه مثبته ی توی کیدراما بودم همیشه......
.......چرا تابلو میکنی نه بابا.. خبری نیست +-+ .....
اگه اونی خوبی نبودم سلینو صدا میکردم...

بچه مثبت؟

سوهو هم بچه مثبت بود :) ...

تازه سوجین هم بود ^-^ ..

دوسش دارییییییییی D: ؟

کدوم خوشبختیه اون *-* ؟

بگو کیه TT بگو کیهههههه TT

اگه نگی به دوست پسرت لو میدم از یکی خوشت میاد •-• (اگه بگی دوست پسر نداری جیغ میکشم •-•)

ولی هستییی *-*

محکم بغلت کردن*

+-+ خب عاشق شدن که کار بدی نیست XDD
نه.... اون شاید اما من .. خب فکر نکنم ... نه واقعا :/
بابا من با پسرا حرف نمیزنم که دوس پسرم کجا بود... XDDD
عر زدن مث سگ * 
محکم تر بغل کردننننن خدححتتذعخ *

در این میون بگم که اگر میخواین پرسون عروس بدین من باید اول بپسندم طرفو (و تایید کنم به اندازه کافی قوی هست از دست کارای پرسون کشته نشه )

خب حالا دوماد یه عروس من کیه ؟XD

#وقتی میخوای کرم بریزی

بیناموس من اولین نفر نیومدم پیوی تو ؟؟؟
خیلی بچم ولی..

پس عاشق شدیییی TT

بیا بگو به خدا به هیچکس جز هستی و رامش و سانبین و سلین و ترنم اونی نمیگم TT

خب دوست دختر.. بعدشم.. گفته بودم بگی نداری جیغ میکشم •-•

جیغ کشیدن با بالاترین ولوم ممکن*

نکنین.. دخترم چیز میشه ها =-=

ناز کردنت*

اونییییی *-* دوست دارمممم *-*

XDDDDDDDDD وات د فاک ایز دت...... کی گفتم عاشق شدمممم.... تو گفتی سوهو هم مثبت بود منم گفتم خب عاشق شد دبه عاشق شدنم که بد نیست :/ ... برو یقه یارو رو بگیر من هیچ کارم اصن +-+ 
چشم نخورد شت...
منم دوست دارم بچههههه :))

#ترنم اونی

بذار حالا مخشو بزنیم.. نهایتا بعدش طلاق میگیره با خیال راحت ۱۳۸۴ تا سکه رو حروم میکنه..

روزگار بدی شده ایمی...

خب باشه ولی من اینجوری برداشت کردم برداشتمو هم عوض نمیکنم =-=

راستیییی راستیییییی

به سلین گفتم با هیون شی جاست واچ دونت تاچ باشین اوکیه؟ گفت اره D:

من نمیگم منظورمو اولش نگرفت و سر همین گفت اره~

خب بیا بگو کیه برم یقه‌شو بگیرم *-*

.......روزگار دیگه داره خیلی بد میشه.....هعی....
جرررررررر سلین بچم... همکار بنده خدام.. XDDD به هر نحو طرف همکارمو میگیرم.. 
و یه دوست قدیمیه در واقع اونم ما یه حدسایی زدیم میدونی..

زدن رو شونه‌ت*

ناراحت نباش..

محص بزن D:

ناراحت نبودن *
جررررر...............استیکرش کن ترنم بچ..

اها.. بگی به شوکو هم میگم..

تصحیح کردن*

بل بل...

محصه چه خداا بوددد XDDDD

خیلیییی

خیلی اصن.. گلبم گرفت.. TT

اخه اینجا باید بین من و سلین انتخاب کنی.. طرف سلینو میگیری :( ؟

جیغ کشیدن*

قطره چکونی اطلاعات نده اه TT

نمتونم....نمتونم........اونیتم و اونیمه میدونی ؟ خذخددخخذهررغهغخغخت نکنید این کارو با مننننن
دیگه چی بگم خواهررر

افرین *-*

عه.. مورد پسند واقع شد؟

یدونه هم دارم فقط سانبین دیده.. وایسین اپلود کنم..

جر بدو...

اا راستی ایمی منو هستی میدونیم کیه 

از طرفی مطمئن نیستیم میدونی

پرسونم گفت بالا حدس زدیم این طوری باشه 

:» میخواست نگه بهت ایمی ... خودم اجازه اش رو صادر کردم هاع چقد خوبم من..

کلیک •-•

 

#ترنم اونی

نه من باید با هستی برخورد جدی کنم.. چرا چیز مهما رو رو نمیکنه TT

دارم از فضولی میمیرم.. XDDD

حمحنحپهدتاالنگ ترنممممم استیکرس کننننن جپحپهذهذن کوکینگ لایک جوحنهتتلاامن

جر ... ببین قضیه مال اون روزه که وب رامش محفل داشتیم بعد هستی هعی میومد خصوصی..

اونیییی TT اون فقط اونیته ولی من جدای دونسنگت عروستونم هستم TT

باشه باشه... من طرف عروسمم.. سلین توی قلبم جا داری رفیق ولی نسبت های خانوادگی و احساسات یه بچه گربه وسطه .. درک کن دختر..

دادن نوشابه بهت*

یه کانتینر سفارش دادم تو راهه.. با خیال راحت باز کن واسه خودت *-*

باز کردن نوشابه ها بدون تعارف *

دارم تو دلی حمید صفتو گوش میدم.. قرم داره میریزه..

به خدا پلی لیستم باهام ارتباط ذهنی و روحی داره.. لامصب همون چیزیه پلیمیکنه که نیازش دارم TT

+ حال ندارم بین اون پلی و میکنه فاصله بذارم.. XD

جر....... من چند تا پلی لیست مختلف دارم محبوب ترینش اسلیپه.......

+ میفهمم چون سگ..

اوه اوه پرسون تو دو راهی سختی قرار گرفتی 

ایمیم چه شیک از سخت سخترش کرد با اون تیکه که گفت

اونیییی TT اون فقط اونیته ولی من جدای دونسنگت عروستونم هستم TT

اره... روزگار بدی شده

اشکال نداره.. در عوض مجبورش میکنم نازمو بکشه..

 

#ترنم اونی

میخوای سخت ترش کنم *-* ؟

 

#پرسون اونی

اگه طرف سلینو بگیری باهاش شیپت میکنم *-*

جر...............................

طرف تو رو گرفتم دیگه.......

هووووو من بردممممممم *-*

راحت باش راحت باش "-"

بوم نقاشی وانتونززز :))))))))))))))))))))))

من اسم پلی لیستام محصه...

محص یک شاد

محص دو شادتر

محص سه غمگین

محص چهار دری وری

محص پنج قاطی

محص شش فیوریتس

*-*

XD از اون قضیه کذایی گذشتی خدا رو شکررر
راحتم....
نه.... نه ...یادم ننداز وسط شیمی ام میوفته تو دهنم بدبخت میشم ولی نمیتونمش :)))
عاشق شونم....جررررر...... محص یک محص دو محص دنده به دنده...

نه نگذشتم.. بگو کیههه *-*

بله بله D:

پولامو جمع میکردم، تا همه رو به چیز بدم، با تو تو یه شب :)))))

همینیم که هستیم...

یه محص هفتم میخوام بزنم.. اسمشو بذارم گودرتمند *-*

بعد اهنگ گنگامو بذارم~

......گفتم که یه دوست قدیمیه .... چی بگم ازش خب خواهرم ؟
....وسط شیمی ام دونسنگ بچم...
اصلا خراب اسماشونم مدنی...

الان این یعنی نمیشناسمش؟

اه لعنت به این شانس TT

چیز نشدین چیز نشدین حالام که شدین نمیشناسمش TT

:)))))

به به D:

نو....+-+
چیز شدن چیه ....... از طرف اونه قربون شکل ماهت.. +-+

خب چیز شدنه بازم..

+ اونیییییی جدی همینیم که هستیم پلی شددد TT

 منطقت رو نمیتونم..
+ برگام.............................

حیحیحیحیحیحی *-*

کوفت :))))

اونییییی TT

با یکی که داره واسه بار چهارمش اوما میشه نکنین اینجوری.. گریه میکنما TT

......خاله شدمممم :)))))))))) برای بار چهارمممم :))))))

بله بله D:

+ ولی هستی نمیدونه "-"

هستی با امریکانو شت زیاد میخوره....

نگو آیلینمو عه =-=

............میخوام نگم ولی نمیتونم...

آمریکانو چوا چوا.....چوا

پابو...

چیزی شده احیانا "-" ؟

چی چیزی شده ؟

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

my dreamy tree house

a sloth in the bed

So don’t hide yourself

will you show me yourself

Be comfortable with the way you are

That's right, it's okay to be okay

that's okay / d.o
Designed By Erfan Powered by Bayan