آقا آقا من خیلی وقته هی دارم به این فکر میکنم که بزرگ ترین رویام چیه ولی هرچی فسفر سوزوندم به هیج نتیجه ای نرسیدم 

شماها میدونید بزرگ ترین رویاتون چیه ؟

چجوری فهمیدید که چیه ؟

یه رویای بزرگ نداشتن خیلی حس گندیه میخوام برای خودمو پیدا کنم T-T